JAK NAJDALEJ STĄD / I NEVER CRY

Drugi autorski film Piotra Domalewskiego. Nagradzany w kraju i za granicą. Najlepszy Scenariusz – Piotr Domalewski , Najlepszy Debiut Profesjonalny – Zofia Stafiej, Najlepsza Muzyka – Hania Rani na 45.FPFF w Gdyni.

Dzień medialny na planie filmowym

film "Jak najdalej stąd" kadry

Producent realizowanego w Olsztynie filmu „Jak najdalej stąd” AKSON STUDIO i koproducent Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy, zaprosili media na plan zdjęciowy. Dziennikarze prasy, radia, telewizji i portali internetowych mieli okazję przyjrzeć się od kuchni realizacji sceny, której akcja rozgrywała się przed jednym z bloków mieszkalnych przy ul. Pana Tadeusza w Olsztynie.