PIENIĘŻNI

21-03-2024

To ostatnia część tryptyku zamykającego filmowe opowieści o znanych rodach mazurskich i warmińskich ( SPUŚCIZNA, ŻURAWSCY Z KAJN). „Historia rodziny Pieniężnych i wydawanej przez nich Gazety Olsztyńskiej jest na tyle ciekawa, że zasługuje na pogłębiony i wnikliwy film dokumentalny pokazujący paradoksy i skomplikowanie naszej historii” – stwierdzili eksperci i Komisja Kolaudacyjna Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego.

Rodzina Pieniężnych była nietypowym mariażem pochodzącego z Wielkopolski Seweryna Pieniężnego i Warmiaczki Joanny Liszewskiej. Seweryn Pieniężny przyjechał do Olsztyna, żeby pomagać w rozwoju Gazety Olsztyńskiej, wspierającej w działalności wydawniczej ówczesnego redaktora Jana Liszewskiego, brata Joanny. Seweryn Pieniężny i Joanna Liszewska wzięli ślub i przejęli od podupadającego na zdrowiu Jana Liszewskiego wydawnictwo. Od tej pory dwa pokolenia Pieniężnych prowadziły wydawnictwo o ogromnym znaczeniu dla propolskiej działalności na Warmii. Równocześnie niektórzy członkowie tej rodziny służyli Polsce w jej służbach dyplomatycznych i wywiadowczych.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Reżyseria: Wanda Laddy, Andrzej Wojnach

Scenariusz: Andrzej Wojnach

Zdjęcia: Tomasz J.Osiński

Muzyka: Wanda Laddy

Producent: GRADENDOYL Wanda Laddy

fot. Andrzej Wojnach