9. KONKURS NA WSPIERANIE PRODUKCJI FILMOWYCH

18-03-2024

1 sierpnia 2024 roku Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy rozpocznie przyjmowanie wniosków na dofinansowanie produkcji filmowych w ramach 9.Konkursu. Nabór prowadzony będzie poprzez ujednolicony elektroniczny formularz aplikacyjny.

            Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie z Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego po raz kolejny korzystać będą z formularza w formacie excel. Przyjęte rozwiązanie zaoszczędza czas, energię i powoduje proces aplikacyjny znacznie prostszym.

O dofinansowanie w ramach 9.Konkursu WMFF ubiegać się mogą producenci filmów fabularnych, dokumentalnych, animacji i seriali telewizyjnych. Przyjmowanie Wniosków rozpocznie się od 1 sierpnia 2024r. i będzie je można składać osobiście lub przesyłać do siedziby Funduszu mieszczącej się w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ul.Parkowa 1, 10-233 Olsztyn do godz.12:00 w dniu 30 sierpnia 2024 roku.

            Budżet Funduszu pochodzi ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kryteria obowiązujące aplikujących o dofinansowanie określa Regulamin Konkursu. Podstawowym warunkiem ubiegania się wsparcie finansowe jest powiązanie produkcji z Warmią i Mazurami poprzez miejsca realizacji, tematykę, postaci, udział w przedsięwzięciu twórców i firm z regionu, a także wydatkowanie części budżetu w regionie.

            Regulamin 9.Konkursu wraz z  Formularzem Aplikacyjnym Wniosku Elektronicznego oraz m.in.: „Wytyczne dla Producentów Filmowych”, Karty ocen i Rozliczenie finansowe wkładu koprodukcyjnego zainteresowani znajdą na stronie Funduszu: www.funduszfilmowy.warmia.mazury.pl w linku „do pobrania”.

            Wyniki 9.Konkursu zostaną zdeponowane w Kancelarii Adwokackiej Michała Pietkiewicza do czasu ich oficjalnego ogłoszenia podczas Briefingu Prasowego Marszałka Województwa i Szefa WMFF pod koniec listopada 2024. Następnie informacja o rozstrzygnięciu 9.Konkursu pojawi się  na stronie internetowej Funduszu.