Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
Regionalne Biuro Filmowe
ul. Parkowa 1
10-233 Olsztyn

Szef WMFF i Kierownik RBF
Bogumił Osiński
kom.: 501-506-400
tel: 89-513-17-50
bogumil.osinski@ceik.eu