Skip to main content

UWAGA PRODUCENCI FILMOWI ! 4.KONKURS FILMOWY – OGŁOSZONY

Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy ogłasza 4.Konkurs Filmowy na finansowe wsparcie produkcji filmowych (fabuła, serial tv, dokument i animacja).

 

Regulamin i Wniosek oraz pozostałe dokumenty związane z 4.Konkursem WMFF znajdą Państwo w zakładce: Druki do pobrania.

Budżet na realizację Konkursu pochodzi ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kryteria obowiązujące aplikujących o dofinansowanie określa Regulamin Konkursu. Podstawowym warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest powiązanie produkcji z Warmią i Mazurami poprzez miejsca realizacji, tematykę, udział w przedsięwzięciu twórców i firm z regionu oraz wydatkowanie części budżetu w regionie.

Ostateczny termin składania Wniosków upływa 30 sierpnia 2019 roku o godzinie 12.00.

Za termin złożenia Wniosku uważa się datę jego wpływu do sekretariatu Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn