Skip to main content

Drugi etap 4.Konkursu WMFF zakończony

Zakończony został drugi etap 4.Konkursu na wspieranie produkcji filmowej ogłoszonego przez Warmińsko – Mazurski Fundusz Filmowy.

Troje niezależnych ekspertów oceniło merytorycznie osiem złożonych projektów. Wszystkie spełniały warunki formalne obowiązujące producentów aplikujących o dotacje finansowe. Ocenę merytoryczną projektów organizatorzy 4.Konkursu WMFF powierzyli Joannie Kos-Krauze, Jerzemu Stuhrowi i Andrzejowi Serdiukowowi. Ich sylwetki prezentujemy w linku „Eksperci”. Przedmiotem oceny ekspertów było pięć filmów fabularnych, w tym jeden debiut, dwa dokumentalne i jedna animacja.

W wyniku oceny do trzeciego etapu Konkursu, w którym trzyosobowa Komisja WMFF zdecyduje o rozdziale środków na dofinansowanie produkcji filmowej, zakwalifikowało się sześć produkcji:

• KRYPTONIM PRZYPADEK reż. Maciej Dutkiewicz

• DROGA reż. Edyta Wróblewska

• DOM POLSKI W OLSZTYNIE reż. Sławomir W.Malinowski

• BISKUPIA WARMIA reż. Andrzej Wojnach

• SPUŚCIZNA reż. Adam Błaszczok

• TARAPATY 2 reż. Marta Karwowska

Zwycięzców poznamy na przełomie listopada i grudnia br. Warto podkreślić, że Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin utrzymał pulę środków na dofinansowanie realizowanych filmów w wysokości 700 tysięcy PLN. Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy wspierając finansowo poszczególne filmy jest ich koproducentem.