Skip to main content

Drugi etap 3.Konkursu WMFF zakończony

Troje niezależnych ekspertów oceniło merytorycznie sześć złożonych projektów.

Zakończony został drugi etap 3.Konkursu na wspieranie produkcji filmowej ogłoszonego przez Warmińsko – Mazurski Fundusz Filmowy.

Troje niezależnych ekspertów oceniło merytorycznie sześć złożonych projektów. Wszystkie spełniały warunki formalne obowiązujące producentów aplikujących o dotacje finansowe. Ocenę merytoryczną projektów  organizatorzy 3.Konkursu WMFF powierzyli Magdalenie Łazarkiewicz, Wojciechowi Marczewskiemu i Andrzejowi Serdiukowowi. Ich sylwetki prezentujemy w linku „Eksperci”. Przedmiotem oceny ekspertów były trzy filmy fabularne i trzy dokumentalne, w tym dwa debiuty.

W wyniku oceny do trzeciego etapu Konkursu, w którym trzyosobowa Komisja WMFF zdecyduje o rozdziale środków na dofinansowanie produkcji filmowej, zakwalifikowały się wszystkie produkcje.

Zwycięzców poznamy na przełomie listopada i grudnia br. Warto podkreślić, że Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin zwiększył pulę środków na dofinansowanie realizowanych filmów do kwoty 700 tysięcy PLN. Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy wspierając finansowo poszczególne filmy jest ich koproducentem.