Skip to main content

3.KONKURS NA WSPIERANIE PRODUKCJI FILMOWYCH ROZSTRZYGNIĘTY

Jeden film fabularny oraz trzy dokumenty, w tym jeden debiut, otrzymają dofinansowane z Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego. Taki jest wynik 3.Konkursu Filmowego.

Komisja Konkursowa powołana przez marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina w składzie :

1. Bogumił Osiński – Szef Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego – przewodniczący,

2. Katarzyna Pawlak – Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka – członkini,

3. Zdzisław Fadrowski – Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji – członek,

na posiedzeniu 30 listopada 2018 roku oceniła ostatecznie  projekty, które przeszły dwa wcześniejsze etapy Konkursu tj. ocenę formalną oraz merytoryczną dokonaną przez troje niezależnych ekspertów: 

Magdalenę Łazarkiewicz – reżyserkę filmową, teatralną i operową, scenarzystkę, członkinię Polskiej Akademii Filmowej,

Wojciecha Marczewskiego – reżysera, scenarzystę, wykładowcę i dyrektora Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy,przewodniczącego Rady Programowej Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, opiekuna wielu debiutów filmowych, członka Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej,

Andrzeja Serdiukowa – producenta, dystrybutora i managera filmowego od 40 lat związanego z Filmem Polskim, producenta nadzorującego przez wiele lat produkcję filmów w Telewizji Polskiej, byłego eksperta Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Członka Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu  (par.4 pkt 4) w ostatnim etapie Konkursu  rozpatrywane są wnioski, które uzyskały średnią arytmetyczną ocen ekspertów powyżej 43 punktów dla filmu fabularnego, powyżej 40 punktów dla filmu dokumentalnego i  powyżej 43 punktów dla filmu animowanego. 

Powyższy warunek spełniało sześć aplikujących projektów złożonych w ramach 3.Konkursu. Komisja zdecydowała o dofinansowaniu czterech filmów. Przy wyborze projektów , którym przyznała  dofinansowanie jako wkład koprodukcyjny z Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego, brano pod uwagę następujące kryteria :

1. Ocenę merytoryczną ekspertów,

2. Etap produkcji filmu : wstępny/development; przygotowawczy; zdjęciowy; okres montażu i udźwiękowienia; prace końcowe,

3. Liczbę dni zdjęciowych w województwie warmińsko-mazurskim,

4. Wysokość kwoty deklarowanej do wydatkowania na Warmii i Mazurach,

5. Spodziewany efekt promocyjny dla regionu,

6. Dotychczasowy dorobek producenta i reżysera, w tym rezultaty artystyczne i ekonomiczne poprzednich produkcji.

Po analizie projektów i uwzględnieniu w.w. kryteriów Komisja jednogłośnie postanowiła przyznać dofinansowanie następującym produkcjom filmowym:


W kategorii Film Fabularny:

„Jak najdalej stąd” reż. Piotr Domalewski

Producent:  AKSON STUDIO Spółka z.o.o. w Warszawie. 

Film Piotra Domalewskiego ma duże szanse na powtórzenie sukcesu artystycznego i komercyjnego jakim był jego debiut „Cicha Noc”. Niewątpliwie siłą tego projektu utrzymanego w klimacie czarnej komedii, a wręcz tragikomedii,  jest tematyka (emigracja zarobkowa) i postać głównej bohaterki. Ola jest wyrazistą dziewczyną z charakterem, a takich bohaterek w polskim kinie brakuje. Pozornie codzienne niemal zdarzenia urastają w zakończeniu scenariusza do rangi mądrej przypowieści o dojrzewaniu, samotności i wielkiej potrzebie miłości. Interesujące, z werwą napisane dialogi czynią bohaterów w pełni wiarygodnymi, bogatymi postaciami dramatu. Znaczący wpływ na potencjał komercyjny filmu, ma fakt, że jest to historia, której akcja rozgrywa się w Polsce (Warmia i Mazury), ale i na terenie Irlandii. Międzynarodowy charakter filmu pozwoli na bogate życie festiwalowe i szeroką nie tylko krajową dystrybucję. 

Film w okresie przygotowawczym.

Liczba planowanych dni zdjęciowych: 32 ,  w tym na Warmii i Mazurach 7.

Zapewniona dotacja PISF.

Przewidywany termin premiery : I kwartał  2020 r.W kategorii dokument :

„Tajemnice Astronomii Mikołaja Kopernika” reż. Michał Juszczakiewicz

Producent : Fundacja Nicolaus Copernicus Truszczyny.

Kolejna realizacja Michała Juszczakiewicza i Roberta Szaja twórców specjalizujących się w tematyce kopernikańskiej („Tajemnice de Revolutionibus”). Głównym wątkiem narracji jest próba odpowiedzi na pytania: Dlaczego Kopernik obserwował niebo i co tam zobaczył? Dlaczego mając już gotową teorię heliocentryczną w momencie przyjazdu na Warmię zwlekał 36 lat z jej publikacją prowadząc ciągłe obserwacje? Czego szukał na niebie? Jakiego potrzebował potwierdzenia? Twórcy filmu zaplanowali szereg rekonstrukcji, w tym instrumentów Mikołaja Kopernika, a także miejsc obserwacji uczonego, w tym słynnego Pavimentum. Zaplanowali również inscenizacje aktorskie w strojach historycznych. 

Film prezentowany będzie w TVP, na tragach i festiwalach filmowych . Wstępne zainteresowanie filmem wykazały telewizje w Danii, Szwecji i we Włoszech. Planowane również pokazy w szkołach.

Film w okresie przygotowawczym. 

Liczba dni zdjęciowych : 30 w tym 25 na Warmii i Mazurach.

Planowana premiera: grudzień 2019 r. 

Finansowanie produkcji z innych źródeł wymienionych we wniosku potwierdzone.


„And still aka Joanna Jędrzejczyk” reż. Tomasz Koliński.

Koprodukcja międzynarodowa. Producent wiodący : OPUS – FILM Sp. z.o.o. Łódź. Ponadto Polska HBO, Szwajcaria-Tellfilm GbmH.

Intymny portret Joanny Jędrzejczyk – mistrzyni świata w muay thai oraz w walce w klatce. Niezwykły dokument o determinacji i poświęceniu młodej kobiety walczącej ze swoimi ograniczeniami i słabościami, ze zdominowanym przez mężczyzn światem twardego i brutalnego sportu. Młoda olsztynianka, której życiową pasją jest walka, to niezwykła, czuła i delikatna kobieta, dla której ten ekstremalny sport jest ucieczką od codzienności, pokonywaniem własnych ograniczeń, walką z bólem każdego dnia. To szczera historia o sile ludzkich marzeń, pasji i zaangażowaniu. Bogaty, pełen zaskoczeń i niedomówień, skomplikowany portret psychologiczny bohaterki i jej wewnętrznych wątpliwości, marzeń i oczekiwań…

W ocenie ekspertów przewidywany duży sukces i uznanie krytyków filmowych jak i widzów. Warto robić filmy o Polakach, którzy odnoszą sukcesy międzynarodowe i nie zapominają skąd pochodzą i jak mówi bohaterka filmu Joanna Jędrzejczyk, woli mieszkać w Olsztynie niż w Nowym Jorku.

Film w postprodukcji (montaż i udźwiękowienie). 

Liczba dni zdjęciowych: 40, w tym 10 w Olsztynie.

Planowana premiera:  wiosna 2019 r. 


„Sprawa Gotlieba Linki czyli Plebiscyt 1920”  – reż. Weronika Wojnach (debiut).

Producent : FILM STUDIO MTM Sp. z.o.o Warszawa

Film poświęcony plebiscytowi na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku. Głównym wątkiem narracyjnym jest sprawa politycznego morderstwa działacza mazurskiego Gotlieba Linki, który z delegacją Mazurów we współpracy z polskimi służbami dyplomatycznymi wyjechał do Paryża na kongres pokojowy, by przekonywać do odwołania plebiscytu i przyznania Warmii i Mazur Polsce.

Film w okresie przygotowawczym. Liczba dni zdjęciowych 10, w tym 7 w województwie warmińsko-mazurskim.

Planowana premiera: lipiec 2019 r. 

Wymienione we wniosku dofinansowanie – potwierdzone.


Komisja Konkursowa pragnie podkreślić wysoki poziom artystyczny projektów filmowych złożonych w ramach 3.Konkursu. Mocną stroną aplikujących o dofinansowanie projektów jest ich tematyka i sposób narracji.

Na dofinansowanie produkcji filmowych wyłonionych w 3.Konkursie Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin zabezpieczył środki w wysokości 700 tysięcy PLN. 

W części opisowej projektów filmowych wykorzystano materiały producentów i fragmenty recenzji ekspertów 3.Konkursu.