Skip to main content


O Funduszu


Witamy Państwa na stronie Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego. Fundusz utworzony został decyzją marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina. Była to odpowiedź na oczekiwania środowiska twórców, realizujących w naszym regionie filmy fabularne i seriale telewizyjne, filmy dokumentalne i animacje. U podstaw decyzji legła  troska o efekt ekonomiczny województwa, jak  również promocja tej pięknej krainy, poprawa jej atrakcyjności wśród turystów i inwestorów-polskich i zagranicznych oraz filmowców.
Województwo warmińsko-mazurskie wyróżnia się zjawiskowymi plenerami, przyrodą i architekturą dawnych pałaców, obiektów sakralnych, unikatową małomiasteczkową zabudową. W wielu miejscowościach nadal spotkać można architekturę z minionego świata, wybrukowane kostką ulice, kręte dróżki i warmińskie kapliczki, krzyże, ruiny, zabytkowe mosty – Stańczyki. W niektórych wsiach po wyzwoleniu nie wybudowano żadnego domu, czas się zatrzymał. To wymarzone miejsce do realizacji filmów. Wystarczy postawić kamerę i kręcić… Nic więc dziwnego, że  każdego roku spotkać  można na Warmii i Mazurach ekipy filmowców, odnajdujących tu wymarzone lokacje produkcji filmowych.    
Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy, to regionalna pomoc dla przemysłu filmowego, która może funkcjonować w kilku płaszczyznach:
• dofinansowania produkcji filmowej w wysokości nie przekraczającej 50% kosztów produkcji
• inwestycji finansowej – dającej prawo do podziału przyszłych przychodów ze sprzedaży biletów do kin (w ramach umowy koproducenckiej zawartej z producentem filmu),
• doradztwa, pomocy w znalezieniu sponsorów, koproducentów, negocjowania warunków umów z lokalnymi przedsiębiorstwami, właścicielami hoteli, lokali, lokalizacji, prowadzenia dodatkowych castingów,
• ułatwień administracyjnych, autoryzacji policji,
• wkładów i świadczeń rzeczowych (obiekty, lokacje, opłaty i pokrywanie kosztów administracyjnych),
• koordynacji zadań o charakterze technicznym, logistycznym itp.
• rekomendacji w postaci specjalnego katalogu lokacji, obiektów i plenerów stanowiących potencjalne miejsca do realizacji filmów Film Location Guide (w przygotowaniu).
Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy funkcjonuje w ramach Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, w dziale - Regionalne Biuro Filmowe.

Warunkiem udziału w konkursie jest powiązanie treści filmu  z regionem, a także lokowanie produkcji na Warmii i Mazurach, co jest gwarancją wydatkowania środków na tym obszarze oraz zaangażowania miejscowych kadr i sprzętu technicznego.

Jak wynika z doświadczeń działających już Regionalnych Funduszy Filmowych, do regionu wraca od 100 do 300% środków pierwotnego dofinansowania. Tu odbywają się pierwsze pokazy filmu, którym towarzyszą specjalne wydarzenia promujące region.  Nie bez znaczenia przy podejmowaniu decyzji o dotacji jest też związek biograficzny filmu i jego twórców z Warmią i Mazurami. Dotacje otrzymują najlepsze projekty wyłonione przez komisję konkursową, wcześniej rekomendowane przez grono ekspertów.

Pierwszy konkurs ogłoszony w marcu 2017 r. rozstrzygnięty został w czerwcu ub.r. Marszałek Województwa przeznaczył na dofinansowanie produkcji filmowych pół miliona złotych. Dotacje otrzymały cztery spośród dziesięciu zgłoszonych projektów (szczegóły w zakładce Dofinansowane filmy i Aktualności), w tym „Cicha Noc” debiut Piotra Domalewskiego, filmowe odkrycie roku, obraz uhonorowany Grand Prix-Złotymi Lwami,Nagrodą dla Najlepszego Aktora-Dawida Ogrodnika i pięcioma pozaregulaminowymi nagrodami na 42.FPFF w Gdyni oraz 10 statuetkami Polskiej Akademii Filmowej - ORŁY 2018. Na zakończonym 3 czerwca 2018 r. w Kijowie Międzynarodowym Festiwalu Filmowym MOLODIST film Piotra Domalewskiego „Cicha Noc” otrzymał Nagrodę Publiczności.

Pół miliona złotych WMFF przeznaczył na dofinansowanie najlepszych produkcji filmowych wyłonionych w wyniku 2.Konkursu ogłoszonego 2 listopada 2017 r., a rozstrzygnięcie którego nastąpiło na przełomie lutego i marca 2018 roku. Kolejny 3. Konkurs ogłoszony został 2 sierpnia 2018 roku.

 Mechanizmy dotowania projektów przez samorządy terytorialne  ukształtowały się w  latach 80-tych. Obecnie RFF funkcjonują w większości państw „starej” Unii Europejskiej. Jest ich ponad 100, najwięcej we Francji - ponad 40, po kilkanaście w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Niemczech. 60% projektów filmowych realizowanych w Niemczech finansowanych jest z takich źródeł.   
W Polsce RFF zaczęły powstawać  po roku 2005, w którym powołano Polski Instytut Sztuki Filmowej. Obecnie w kraju łącznie z WMFF działa 12 Funduszy: w Łodzi (najstarszy powstał w 2007 r.), Białymstoku, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Gdyni, Rzeszowie, Katowicach, Warszawie i w Olsztynie.  
Zapraszamy do współpracy.

 
Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy został objęty honorowym patronatem przez  Gustawa Marka Brzezina – marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.