Skip to main content


O Funduszu


Witamy Państwa na stronie Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego. Fundusz utworzony został decyzją marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina. Była to odpowiedź na oczekiwania środowiska twórców, realizujących w naszym regionie filmy fabularne i seriale telewizyjne, filmy dokumentalne i animacje. U podstaw decyzji legła troska o efekt ekonomiczny województwa, jak również promocja tej pięknej krainy, poprawa jej atrakcyjności wśród turystów i inwestorów polskich i zagranicznych, a przede wszystkim wśród filmowców. Województwo warmińsko-mazurskie wyróżnia się zjawiskowymi plenerami, przyrodą i architekturą dawnych pałaców, obiektów sakralnych, unikatową małomiasteczkową zabudową. W wielu miejscowościach nadal spotkać można architekturę z minionego świata, wybrukowane kostką ulice, kręte dróżki i warmińskie kapliczki, krzyże, ruiny, zabytkowe mosty – Stańczyki. W niektórych wsiach po wyzwoleniu nie wybudowano żadnego domu, czas się zatrzymał. To wymarzone miejsce do realizacji filmów. Wystarczy postawić kamerę i kręcić… Nic więc dziwnego, że każdego roku spotkać można na Warmii i Mazurach ekipy filmowców, odnajdujących tu wymarzone lokacje do produkcji filmowych.

Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy, to regionalna ważna pomoc dla przemysłu filmowego, która może funkcjonować w kilku płaszczyznach:
• dofinansowania produkcji filmowej w wysokości nie przekraczającej 50% kosztów produkcji
• inwestycji finansowej – dającej prawo do podziału przyszłych przychodów ze sprzedaży biletów do kin (w ramach umowy koproducenckiej zawartej z producentem filmu),
• doradztwa, pomocy w znalezieniu sponsorów, koproducentów, negocjowania warunków umów z lokalnymi przedsiębiorstwami, właścicielami hoteli, lokali, lokalizacji, prowadzenia dodatkowych castingów,
• ułatwień administracyjnych, autoryzacji policji,
• wkładów i świadczeń rzeczowych (obiekty, lokacje, opłaty i pokrywanie kosztów administracyjnych),
• koordynacji zadań o charakterze technicznym, logistycznym itp.
• rekomendacji w postaci specjalnego katalogu lokacji, obiektów i plenerów stanowiących potencjalne miejsca do realizacji filmów Film Location Guide (w przygotowaniu).


Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy funkcjonuje w ramach Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, w dziale - Regionalne Biuro Filmowe.

Warunkiem udziału w konkursie jest powiązanie treści filmu z regionem, a także lokowanie produkcji na Warmii i Mazurach, co gwarantuje wydatkowanie środków na tym obszarze oraz zaangażowanie miejscowych kadr, instytucji, służb podległych jednostkom samorządowym, firm i placówek świadczących usługi hotelarskie, gastronomiczne, transportowe, etc.

Jak wynika z doświadczeń działających już Regionalnych Funduszy Filmowych, do regionu wraca od 100 do 300% środków pierwotnego dofinansowania. Tu odbywają się pierwsze pokazy filmu, którym towarzyszą specjalne wydarzenia promujące region. Nie bez znaczenia przy podejmowaniu decyzji o dotacji jest też związek biograficzny filmu i jego twórców z Warmią i Mazurami. Dotacje otrzymują najlepsze projekty wyłonione przez komisję konkursową, wcześniej rekomendowane przez grono ekspertów.

Pierwszy konkurs ogłoszony w marcu 2017 r. rozstrzygnięty został w czerwcu. Marszałek Województwa przeznaczył na dofinansowanie produkcji filmowych pół miliona złotych. Dotacje otrzymały cztery spośród dziesięciu zgłoszonych projektów (szczegóły w zakładce Dofinansowane filmy i Aktualności), w tym „Cicha Noc” debiut Piotra Domalewskiego, filmowe odkrycie roku, obraz uhonorowany Grand Prix-Złotymi Lwami, Nagrodą dla Najlepszego Aktora-Dawida Ogrodnika i pięcioma pozaregulaminowymi nagrodami na 42.FPFF w Gdyni oraz 10 statuetkami Polskiej Akademii Filmowej - ORŁY 2018. Do dziś film pokazywany jest na wieku festiwalach i przeglądach na świecie. Łącznie „Cicha Noc” uhonorowana została 26 nagrodami. Pokazywana jest między innymi na pokładach samolotów linii lotniczych Emirates.

Pół miliona złotych WMFF przeznaczył na dofinansowanie najlepszych produkcji filmowych wyłonionych w wyniku 2.Konkursu ogłoszonego 2 listopada 2017 r., a rozstrzygnięcie którego nastąpiło na przełomie lutego i marca 2018 roku. Kolejny 3. Konkurs ogłoszony został 2 sierpnia 2018 roku, a rozstrzygnięty 30 listopada 2018. Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin zwiększył kwotę na dofinansowanie produkcji filmowych do 700 tysięcy PLN.

Mechanizmy dotowania projektów przez samorządy terytorialne ukształtowały się w latach 80-tych. Obecnie RFF funkcjonują w większości państw „starej” Unii Europejskiej. Jest ich ponad 100, najwięcej we Francji - ponad 40, po kilkanaście w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Niemczech. 60% projektów filmowych realizowanych w Niemczech finansowanych jest z takich źródeł. W Polsce RFF zaczęły powstawać po roku 2005, w którym powołano Polski Instytut Sztuki Filmowej. Obecnie w kraju działa 11 Funduszy: w Łodzi (najstarszy powstał w 2007 r.) Zapraszamy do współpracy.

Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy został objęty honorowym patronatem przez Gustawa Marka Brzezina – marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.